כללי

אתר gamelish (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ובעולם. בעלת האתר הנה gamelish. המכירות באתר מנוהלות על ידי gamelish.

 1. פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.
  כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 2. הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר באמצעות paypal
  רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר בוגרים מגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות, כתובת, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.
  gamelish שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.
 3. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים
  מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לgamelish לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על ההחלטה שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה.
  gamelish נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.
  בשום מקרה לא מעבירה gamelish נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:
  א. פרטי העיסקה מועברים לpaypal לצורך חיוב.
  ב. שם, כתובת ומס' טלפון של הרוכשים באתר מועברים לדואר ישראל /חברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.
 4. המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר gamelish
  gamelish מציעה לרכישה באתר מוצרים ו/או שירותים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי. לgamelish הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
  gamelish שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסויים, במידה והמוצר אזל במלאי. במקרה כזה תודיע gamelish ללקוח על ביטול העיסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.
 5. המידע הנמסר לגבי המוצרים הנמכרים
  gamelish עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. הפרטים המפורסמים באתר כוללים ברוב המקרים את תמונת המוצר והסבר מקיף על מרכיביו. עם זאת, התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד. ואינן מחייבות את gamelish.
 6. מחירים
  המוצרים הנמכרים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.
  gamelish שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
  מחיר המוצרים באתר אינו כולל משלוח לבית הלקוח.
  במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי gamelish, יקבע המחיר בספרי gamelish .
  במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, באם יודיע לgamelish בכתב על ביטול העיסקה טרם שסופק לו המוצר, או באם יודיע לgamelish על ביטול העיסקה תוך 14 יום ממועד שסופק לו המוצר, לפי המאוחר. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המוצר.
 7. אופן השתתפות במכירה רגילה באתר gamelish
  במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר ו/או שרות באתר במכירה ו/או מכירה קבוצתית יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.
  המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעונינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו לgamelish לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור.
  עיסקת הקנייה תצא לפועל רק לאחר שgamelish תקבל אישור מאת paypal על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינה לבין gamelish.
 8. חיובים ותשלומים
  gamelish תחייב את הלקוח באמצעות paypal, במחיר המוצר באתר, ובנוסף בדמי משלוח כמפורט בעמוד המכירה. הסכום הכולל של ההזמנה יופיע בטופס ההזמנה.
 9. מועדי אספקה
  מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעיסקה מחברת paypal. gamelish עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות דואר ישראל / חברות המשלוחים. במידה והלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע"י gamelish, ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי gamelish.
  gamelish לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.
  אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של gamelish ו/או חברת המשלוחים מטעם gamelish.
 10. מדיניות משלוחים ואספקת מוצרים
  המשלוחים יבוצעו לאזורים בתוך ישראל בדואר רשום לכתובת שנמסרה בתהליך הרישום. מחירי משלוח מוגדרים באתר. משלוח באמצעות שליח עד הבית – רק בתיאום טלפוני עם gamelish. המשלוח יתבצע לכתובת שנמסרה בתהליך הרישום, אלא אם צוין אחרת. במידה והכתובת הנמסרת היא לבית עסק, יש לציין את שם בית העסק בהזמנה.
  אספקת המוצרים הנעשית על ידי דואר ישראל או חברת המשלוחים, תהיה בהתאם לתנאי האספקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. במידה והאספקה מתעכבת או אינה מתאפשרת, מכל סיבה שהיא (מצב בטחוני, מזג אויר וכד'), gamelish תמצא פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים. gamelish תקבל את ההחלטה הסופית בנוגע לביטולו של כל משלוח. gamelish שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, בהתאם לצורך, את מחירי המשלוחים.
 11. אחריות ושירות
  כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות. כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות לשימוש בהם על הרוכש בלבד. דרישה ו/או טענה כנגד gamelish ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר.
 12. ביטולים
  ביטול קנייה ע"י לקוח:
  במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לgamelish.
  ביטול הזמנה ע"י gamelish לפני משלוח המוצר:
  במידה ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית gamelish לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי .
  12.1 ביטול לאחר ביצוע ההזמנה
  במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר בצוע ההזמנה, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם gamelish. ניתן יהיה להחזיר מוצר תוך 14 יום, וזאת בתנאי שלא נעשה בו שימוש והוא שלם באריזתו המקורית.
  מוצר יישלח בדואר רשום לכתובת ת.ד. 314 מושב חרות 4069100 והמשלוח יבוצע וישולם ע"י הלקוח. האחריות להחזרת המוצר בשלמותו, באופן תקין חלה על הלקוח המזמין. במקרה זה יוחזר ללקוח כספו באמצעות paypal, בקיזוז דמי טיפול בשיעור 5% מהעיסקה. אין אפשרות להחזיר מוצרים שלא באריזתם המקורית ובשלמותם.
  12.2 ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר
  על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, יוחלף המוצר במוצר אחר, באחריות gamelish .
  12.3 החזרות
  תתקבלנה אריזות סגורות בלבד ולא תתקבלנה החזרות חלקיות.
 13. שירות לקוחות
  13.1 כללי
  לרשות הגולשים באתר והמזמינים באמצעותו, עומד מספר הטלפון של gamelish בו ניתן לקבל סיוע בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות.
  13.2 פניות באמצעות האתר
  בשעות שבהן הטלפון אינו פעיל ניתן לפנות למוקד באמצעות מילוי טופס פנייה באתר. הפניות המגיעות בדרך זו מטופלות בעדיפות גבוהה ביותר ע"י gamelish.
  13.3 פניות לgamelish
  פניות לgamelish בנושאים שאינם נושאי שרות לקוחות ניתן, לשלוח בדואר אל:
  gamelish
  ת.ד. 314 חרות 4069100
 14. שונות
  14.1 gamelish שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.